1 Dalis

Trumpai apie žodyną

Žodynėlis skirtas visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimų nariams, norintiems savarankiškai mokytis lietuvių gestų kalbos. Jis supažindina su lietuvių gestų kalbos frazėmis ir leksika.

Parengta įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4. „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.